Léann Lámhscríbhinní Lobháin

The Louvain Manuscript Heritage


Pádraig A. Breatnach, Caoimhín Breatnach, Meidhbhín Ní Úrdail, editors

Paperback €27.00
Catalogue Price: €30.00
ISBN: 978-0-901510-65-5
March 2014. 204pp.

Aitheasc na Comhdhála
An tOllamh P.A. Breatnach

Repertoria Manuscriptorum Collegii S. Antonii
Pádraig A. Breatnach

The glosses to the Psalter of St Caimín: a preliminary investigation of their source and function
Pádraig P. Ó Néill

A verse on succession to ecclesiastical office
Liam Breatnach

Somhairle Mac Domhnaill agus Duanaire Finn
Ruairí Ó hUiginn

Dán Réitigh le Conchobhar Ruadh Mac Con Midhe (†1481)
Gordon Ó Riain

The iconography of exile: Fearbhal Óg Mac an Bhaird in Louvain
Pádraig Ó Macháin

The hagiographical miscellany in Franciscan manuscript A3
Máire Herbert

Foinsí an Leagain de Bheatha Cholaim Chille a Scríobhadh faoi stiúradh Mhaghnuis Uí Dhomhnaill
Caoimhín Breatnach

Foras feasa ar Éirinn: establishing a literary canon
Meidhbhín Ní Úrdail

Leaganacha de Cath Ruis na Ríg: an deilbhíocht idir 1100–1650
Uáitéar Mac Gearailt